ગુજરાત ભાવનગર રાજકારણ

ભાવનગર શહેર કૉંગ્રેસે યોગી ના પુતળા નુ દહન કર્યુ

આપ શેર કરી શકો છો

યુપી ના ગેંગ રેપ ના પડઘા પુરા દેશ મા પડ્યા છે અને દેશ ના દરેક રાજ્ય મા ન્યાય ની માંગ ઉઠી છે અને યોગી સારકાર નો વિરોધ થય રહ્યો છે ત્યારે ભાવનગર શહેર કૉંગ્રેસ ના આગેવાનો અને કાર્યકર્તા ઓ દ્વારા વિરોધ કરી યુપી ના મુખયમંત્રી યોગી ના પુતળા નુ દહન કર્યુ હતુ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *