ધાર્મિક લેખ

ભોલે શંકર ને આ ફૂલ ચડાવીને સારા લક્ષણો વાળી પત્ની મળે છે.

આપ શેર કરી શકો છો

ભગવાન ભોલે શંકર ને પ્રસન કરવા માટે ભક્ત જળ અને બિલી પત્ર શિવજી ને ચડાવવા જોઈએ .માનવમાં આવે છે કે મનોવાંછિત ફાળો ની પ્રાપ્તિ થાય છે.શિવપુરણ ની રુદ્રાસહિતા મા ભગવાન શિવ ના વિવિધ પણ ની પૂજા કરે અને અને તેને પ્રાપ્ત થવા વાળા ફાળો ની વિવિધ વર્ણન મળે.જો આ પ્રકાર છે તેના-

લાલ અનેસફેદ ફૂલ થી શિવજી ની પૂજા કરવાથી તેને ભોગ અને મોક્ષ મળે છે.

ચમેલી નું ફૂલ ની પૂજા કરવા થી વાહન સુખ મળે છે.

અલસી ના ફૂલ થી શિવજી ની પૂજા કરવાથી મનુસ્ય શિવજી ભગવાન ને પ્રિય હોય છે.

શમી પત્ર નું ફૂલ ની પૂજા કરીયે તો મોક્ષ પ્રાપ્ત થાય છે.

બેલા ફૂલ થી પૂજા કરવા થી પત્ની સારા લક્ષણો અને મુક્ત વળી મળે છે.

જુહી નું ફૂલ થી શિવજી ની પૂજા કરવાથી ક્યારેય ઘર મા અનાજ ની કમી નથી થતી.

કનર નું ફૂલ થી શિવજી ની પૂજા કરવાથી નવા વસ્ત્રો ની પ્રાપ્તિ થાય છે.

હરશિંગાર પાન થી પૂજા કરવાથી સુખ સંપતિ અને વૃદ્ધિ પ્રાપ્ત થાય છે.

ધાતુર ના પાન થી પૂજા કરવા થી શંકર ભગવાન સુહયોગ પુત્ર પ્રદાન કરે છે.જે ફૂલ નું નામ રોશન કરે છે.

લાલદંથલ વારુ ધતૂરા પૂજા મા શુભ મનાય che.

દુવા થી પૂજા કરવાથી આયુ વધે છે.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *