ધાર્મિક લેખ

જાણો કંઈ દિશામાં બેસવાથી, તમારૂ ભાગ્ય ખુલશે.

આપ શેર કરી શકો છો

વાસ્તુ શાસ્ત્રમાં નિર્દેશોને ઘણું મહત્વ આપવામાં આવ્યું છે. વાસ્તુમાં દિશા નિર્દેશો રાખ્યા પછી જ મકાન બનાવવામાં આવે છે. ઘરની આંતરિક સુશોભન દિશાઓના આધારે કરવામાં આવે છે. જો તમારું ઘર ખોટી દિશામાં બનાવવામાં આવ્યું છે અથવા જો તમારા ઘરની સામગ્રી ખોટી દિશામાં મુકવામાં આવી છે, તો તમારે સમસ્યાઓનો સામનો કરવો પડશે. વાસ્તુમાં 8 દિશાઓ ધ્યાનમાં લેવામાં આવી છે. બધી દિશાઓના જુદા જુદા દેવ માનવામાં આવે છે. આ દિશાઓ પાંચ તત્વોની છે. 

દક્ષિણ દિશા:  તત્ત્વ પૃથ્વી, ભગવાન-યમે ભારે વસ્તુઓ આ દિશામાં રાખવી જોઈએન પૂર્વ દિશા: તત્ત્વ-અગ્નિ, ભગવાન-ઇન્દ્ર.આ દિશામાંથી  સકારાત્મક અને શક્તિશાળી કિરણો આપણા ઘરમાં પ્રવેશી છે. તેથી, આ દિશામાં ઘરમાં વિંડો હોવી જોઈએ. આ દિશા સૂવા અને વાંચવા માટે યોગ્ય છે.પશ્ચિમ દિશા:  તત્ત્વ – હવા, ભગવાન – વરુણ રસોડું આ દિશામાં હોવું જોઈએ.

ઉત્તર-પૂર્વ દિશા:  તત્ત્વ – જળ, ભગવાન – રુદ્ર 
તેને ઇશાન કોણ પણ કહેવામાં આવે છે. આ દિશામાં એક મંદિર બનાવવું જોઈએ.ઉત્તર-પશ્ચિમ દિશા: તત્વો- પવન, દેવતા- પવનદેવ, આ દિશા વૈવ્ય કોણ તરીકે પણ ઓળખાય છે . આ દિશામાં ગંદકી ન હોવી જોઈએ. અહીં બેડરૂમ રાખવાની સલાહ આપવામાં આવે છે.

દક્ષિણ-પૂર્વ દિશા : તત્ત્વ- અગ્નિ, ભગવાન- અગ્નિદેવ આ દિશાને ઇગ્નિયસ એંગલ પણ કહેવામાં આવે છે. આ દિશામાં રસોડું બનાવવું જોઈએ. દક્ષિણ-પશ્ચિમ: તત્ત્વ – પૃથ્વી છે, સ્વામી રાહુને દક્ષિણ પશ્ચિમ ખૂણા તરીકે પણ આ દિશા કહેવામાં આવે છે ભારતીય વસ્તુઓ આ દિશામાં રાખવી જોઈએ. કેટલાક સ્થળોએ, આ દિશાના દેવ, નાયરુતને પણ કહેવામાં આવ્યું છે.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *