જો ફોન પાણી મા પડી જાય તો ઘભરશો નહી ! તરત કરો આ કામ તરત ઠીક થય જશે…

ઘરમાં કે બહાર અકસ્માતે તમારો મોંઘો સ્માર્ટફોન પાણીમાં પડવો ખરાબ છે. આ સમયે તમને ખુબ દુખ થતું હશે. કારણકે તમારા તમામ મહત્વની જાણકારી ફોન ખરાબ થવાના કારણે ગુમાવાનો ડર રહે છે. પરંતુ આવા સમયે ધીરજ રાખવી જોઈએ અને તરત જ કોઈ ખોટી એક્શન ન લેવાઈ જાય તેનું ધ્યાન રાખવું જોઈએ.


ફોન પાણીમાં પડે કે તરત જ આ કામ કરો

 • સૌ પ્રથમવાર તમારા ફોનને સ્વિચ ઓફ કરી દો.
 • ફોનમાંથી સિમ કાર્ડ મેમરી કાર્ડ અને અન્ય કોઈ કવર હોય તો હટાવી દો.
 • ફોનની બેટરી પણ કાઢી નાખવી.
 • કોઈ પણ કપડાથી કે કાગળથી ફોનને સુકાવવાનો પ્રયત્ન કરો.
 • ફોન વધારે ભીનો થયો હોય તો વેક્યૂમ ક્લિનરનો પણ ઉપયોગ કરી શકાય છે.
 • સૂકા ચોખામાં ફોનને રાખી દો. ચોખા પાણીનું શોષણ કરવામાં સૌથી ઝડપી હોય છે.
 • તમારો સ્માર્ટ ફોન પાણીમા પડે ત્યારે આ પાંચ કામ ક્યારેય ન કરશો.

ફોનને ઉંધો ક્યારેય ન કરશો. ફોનનું કોઈ પણ બટન ન દબાવવું.

 • ફોનને ઝટકા ન મારવા જોઇએ .
 • તેને ખોલવા માટેનો પ્રયત્ન ન કરવો જોઇએ .
 • ફૂંક મારીને સૂકવવાનો પ્રયત્ન ન કરવો.
 • ફોનને ઠંડો કે ગરમ કરવા ફ્રીઝ કે માઈક્રોવેવમાં ન રાખવો

અહીંથી શેર કરો

Leave a Reply

Your email address will not be published.