મ્યુઝિક કમ્પોઝર-ગાયક બપ્પી લાહિરીનું 69 વર્ષની વયે અનેક સ્વાસ્થ્ય સમસ્યાઓના કારણે નિધન

ભારતીય સંગીત ઉદ્યોગમાં 80 અને 90 ના દાયકામાં તેમના ડિસ્કો સંગીત માટે જાણીતા સંગીતકાર અને ગાયક બપ્પી લાહિરીનું 16 ફેબ્રુઆરીના

Read more