સ્વાસ્થ્ય

ગરમ ચા ના શોખીન લોકો સાવધાન થઈ જાવ.90 પ્રતિશત સુધી વધે છે કેનસર નો ખતરો.

આજ ના સમય માં કોઈ સવારની  શરૂઆત ચા થી કરે છે.કારણ કે સવારે સવારે એક ટીમે સારી અને કડક ચા મળી જાય તો બેહદ એનજેટીક થઈ છે.આપદે નહ પરંતુ ચા ના શોખીન માનવમાં આવે છે.એ કહેવામા આવે છે કે ચા ના સમયે કેફિન માં કેટલાક ફાયદા પણ હોય છે.પણ હાલ માં એક એવી ખબર છે […]