વાયરલ વિડીઓ

વાહ, જો કંપની હોય તો આવી ! ઇજનેરના કાર્યથી ખુશ છે, કંપનીએ ભેટમાં ચંદ્ર પર જમીન આપી.

સામાન્ય રીતે, ચંદ્ર પર જમીન ખરીદવી એ દરેક માનવીનું સ્વપ્ન બની ગયું છે. આવી સ્થિતિમાં, બિહારના દરભંગામાં રહેતા ઇફ્તેખર રહેમાની દાવો કરી રહ્યા છે કે તેમની કંપની, તેમના કામથી ખુશ છે, તેમને ચંદ્ર પર એક એકર જમીન ભેટ તરીકે આપી છે. કૃપા કરી કહો કે ઇફ્તેખર રહેમાની એક અમેરિકન કંપનીમાં કામ કરે છે અને તેમના […]

વાયરલ વિડીઓ

2 મહિના ની છોકરી માટે ચાંદ પર જમીન ખરીદી .પિતા એ સાચી કરી દીધી આ ચાંદ સિતારા તોડીને લાવવાની કહાની.

।એક પ્રેમી એ એક પ્રેમ ને બતાવી આ કરી દીધું તે એક પિતા એ પોતાની છોકરી માટે આ કરી દે છે.દેખાવે છે.આ ગુજરાત ના અમદાવાદ રહેવા વાળા માં બિસનેસમેન પોતાની છોકરી ને એક બેહદ ગિફ્ટ આપ્યું હતું.વિજય કઠેરિયા નામ થી એક બીજનેસ ને પોતાની 2 મહિના ની છોકરી માટે આ ચાંદ પર જમીન ખરીદી છે.પોતાની […]