વાયરલ વિડીઓ

નિશાળેથી આવી રહી હતી યુવતીને પગ પર ચડી ગયો ટ્રક, લોકોએ કહી લંગડી તો આપ્યો આવો જવાબ, આજે તેની હિંમતને ગર્વથી સલામ કરશો

કહેવાય છે ને કે જો ઉદ્દેશ ઊંચુ હોય તો માણસ કોઈપણ મુશ્કેલીમાંથી બહાર નીકળી શકે છે. ફક્ત આપણી અંદર જુસ્સો હોવો જોઈએ. જ્યાં આજના સમયમાં લોકો નાની-નાની સમસ્યાઓથી ગભરાયને હાર માની લે છે, ત્યારે એવા પણ લોકો છે હાથ પગ ન હોવા છતાં કમાલ કરી બતાવે છે. અમે જે મહિલા વિશે જણાવીશું તેણે પોતાના જીવનમાં […]