ઈતિહાસ

દિવાળી ના દિવસે રાતે ઉલ્લુ જોવા મળે તો સમજો કે ઘરમાં માતા લક્ષ્મી પધાર્યા છે.આ 3 જીવો ને દેખાવું પણ શુભ માનવમાં આવે છે.

થોડાક જ દિવસો માં દિવાળી આવની છે.આ આખા ભારતવર્ષ માં 27 ઓક્ટોબર દિવાળી ઉજ્વવામાં આવે છે.દિવાળી ના માટે બધા ઘર ને સાફ -સફાઈ કરે છે.બધા લોકો એવું ચાહે છે કે ઘર નો ઍક ઍક ખૂણો સાફ જોઇયે.શાયદ તમને આવું મન માં થતું હસે કે બધા લોકો આવું કેમ કરે છે.આના સિવાય પણ દિવાળી માં માનવમાં […]