વાયરલ વિડીઓ

આ વ્યક્તિ એક ઉદાહરણ છે! રખડતા કૂતરાઓને બચાવવા તેમના ત્રણ મકાનો અને 20 ગાડીઓ વેચી

કૂતરો સૌથી વધુ વફાદાર પ્રાણીઓમાંની એક તરીકે ગણવામાં આવે છે. લોકોને કૂતરા ઉછેરવાનો પણ ખૂબ શોખ છે. આવી સ્થિતિમાં કૂતરા પ્રત્યેનો એવો પ્રેમ છે કે રખડતા કૂતરાઓને આશરો આપવા તેઓએ તેમના ત્રણ મકાનો અને 20 વાહનો વેચી દીધા હતા. રાકેશ શુક્લા નામના આ શખ્સને કૂતરાઓ પ્રત્યે ઘણો પ્રેમ છે. તે તમામ પ્રકારના કૂતરાઓની દેખરેખ રાખે […]