વાયરલ વિડીઓ

‘ચાટ ઠેલા’ લગાવવા વાળા નો છોકરો બન્યો એંજિનિયર ,પણ આ સપના ને પૂરા કરવા માટે પિતા પર મોટો કર્જ પડ્યો.

સફળતા માટે મહેનત અને કેદમ પર સફળતા મળી હતી.તેમણે તેમના આ અધિક સ્થળ માં કોઈ લેના દેના નથી હોતું.તેમના અધિક સ્ટાર માં કોઈ લેણદેના પર છોકરા ને વિવેક સાબિત કરી બતાવે છે.વિવેક ને jee માં 99.91 પરસનતેજ મળ્યા હતા.વિવેક ને પોતાનું ભણતર માં તેના પિતા વિજય કાજેદાર થઈ ગયા હતા.પણ તેમણે તેમના છોકલા ને સફળતા […]