વાયરલ વિડીઓ

પ્રેમ માટે, તેઓએ તેમનો ઇસ્લામ ધર્મ બદલ્યો, હવે શિવસેના માં સૌથી સુંદર મહિલા નેતા છે

એવું કહેવામાં આવે છે કે પ્રેમ આ દુનિયાની વાત છે જે દરેક મનુષ્યને સંપૂર્ણ રીતે બદલી નાખે છે. પછી કોઈપણ ધર્મમાં, તે ફક્ત તે જ વ્યક્તિને જુએ છે જેને તે પ્રેમ કરે છે. શિવસેનાની આ જ મહિલા નેતાએ પણ આ કર્યું અને પ્રેમ માટે તેણે પોતાનો ઇસ્લામ ધર્મ બદલી નાખ્યો, તેની સુંદરતાની ચર્ચા આખા શિવસેનામાં […]