ધાર્મિક લેખ

મહાદેવ નું મંદિર 2800 વર્ષ જૂનું મંદિર જ્યાં થાય છે મહાદેવ ને ખંડિત ત્રિશુલ ની પૂજા ડિટેલ્સ માં વાંચો.

॰જમ્મુ માં મહાદેવ ને 2800 વર્ષ જૂનું એક એવું મંદિર છે જેમાં મહાદેવ ને આ ખંડિત ત્રિશુલ ની પૂજાં કરવામાં આવે છે.આ મંદિર માં નામ સુથાન્ત નામક રાક્ષસ ના નામ થી રાખવામા આવ્યું હતું. ઘર્મ શસ્ત્રો માં અનુસાર દેવી દેવતા ને આ સબંધિત કોઈ પણ ખંડિત વસ્તુ ની પૂજાં કરવામાં આવે છે આ ભગવાન ની […]