વાયરલ વિડીઓ

20 મહિના ની છોકરી એ કેટલાક લોકો ની જાણ બચાવી હતી.જાણો શું છે આખી વાત.

.માસૂમ છોકરી એ કેટલાક લોકો ને ખુશી આપી હતી.બાળક ને ભગવાન નું સ્વરૂપ માનવમાં આવે છે.કઈક આવું જ 20 મહિનાની ઍક છોકરી એ કર્યું હતું.ઘનિષ્ઠા પોતાની જીવન માં છેલો સમય એ5 લોકો ને જીવન આપ્યું હતું.આ કારણ થી ધનિષ્ઠા આ નાની ઉમર માં કૈડેવર ડોનેટ બની ગઈ હતી.ધનિષ્ઠા ને સોસિયલ મીડિયામાં ખૂબ નામ વધી ગયું […]