ઈતિહાસ

દિવાળી ના દિવસે રાતે ઉલ્લુ જોવા મળે તો સમજો કે ઘરમાં માતા લક્ષ્મી પધાર્યા છે.આ 3 જીવો ને દેખાવું પણ શુભ માનવમાં આવે છે.

થોડાક જ દિવસો માં દિવાળી આવની છે.આ આખા ભારતવર્ષ માં 27 ઓક્ટોબર દિવાળી ઉજ્વવામાં આવે છે.દિવાળી ના માટે બધા ઘર ને સાફ -સફાઈ કરે છે.બધા લોકો એવું ચાહે છે કે ઘર નો ઍક ઍક ખૂણો સાફ જોઇયે.શાયદ તમને આવું મન માં થતું હસે કે બધા લોકો આવું કેમ કરે છે.આના સિવાય પણ દિવાળી માં માનવમાં […]

ધાર્મિક લેખ

જો તમે પર્સ મા આ વસ્તુ રાખેલી છે તો બહાર કાઢી લેવી જોઈએ,નહીં તો પર્સ માં પૈસા નહીં રહે.

લોકો પૈસા કમાવવા માટે રાત દિવસ કામ કરવું જોઈએ છે.પણ લાખો લોકો મહેનત કરી ને પૈસા કમાતા હોય છે તો પણ તે સફળ થતાં નહીં.આના સિવાય કેટલાક લોકો મહેનત કર્યા વગર સફળ થાય છે.પરંતુ આની પાસે પંતૂ એ લોકો પાસે પૈસા મળતા નથી.પણ જો માનસ મહેનત  કરીને કમાયો છે આનું પછાડ નું કારણ શસ્ત્રો માં […]