વાયરલ વિડીઓ

વિદ્યાર્થીએ આચાર્ય મેડમને ‘લવ લેટર’ લખ્યો, ત્યારબાદ શાળાએ સજાના નામે હાથ-પગ બાંધી દીધા.

આંધ્રપ્રદેશની એક શાળા અને તેના શિક્ષકોની સોશિયલ મીડિયા પર આકરી ટીકા થઈ રહી છે.કારણ બે ચિત્રો છે, જેમાં શાળામાં બે બાળકો બેંચ સાથે બંધાયેલા જોવા મળે છે.આરોપ છે કે આ કૃત્ય શાળાના આચાર્યના આદેશથી કરવામાં આવ્યું હતું.તે જ સમયે, આ કેસમાં બાળકોની ભૂલ કહેવામાં આવી રહી છે કે તેમાંથી એકએ આચાર્ય મેડમને લવ લેટર લખ્યો […]