ધાર્મિક લેખ

સોમવાર નો આ સામાન્ય ઉપાય તમારી બદલી શકે છે કિસ્મત ,ભોલે નાથ ની કૃપા થી મેશ્કેલી દૂર થશે.

.શસ્ત્રો ની અનુસાર જોવા જાયે તો સોમવાર ના દિવસે દેવો ના દેવ મહાદેવ નો દિવસ હોય છે.સોમવાર ના દિવસ શુભ માનવમાં આવે છે.આ અરને જે લોકો નો સોમવારે જન્મ થાય છે ત્યારે તે ભાગ્યશાળી માનવામાં આવે છે.તે લોકો ભવિષ્ય માં આગળ વધે છે.સોમવારે શિવજીનો વિશેષ દિવસ માનવમાં આવે છે.આ કારણે શિવજી ની પૂજા વિધિસર રીતે […]