વાયરલ વિડીઓ

કોરોના ના સમય માં ફિલ્મી સિતારો એ ખોલી પોતાની તિજોરી ,”બાહુબલી”પ્રભાસ એ 4 કરોડ રૂપિયા દાન કર્યા.

કોરોના  વાયરસ માં આ ભયંકર બીમારી માં લડવા માટે સરકારે પોતાની રીતે બધો પ્રયાસ કરે છે.આ વાયરસ ને રોકવામાં તે 21 દિવસ ઘર ની બહાર નિકદ્વનું ન હતું.અને બધા લોકો ને અપીલ હતી કે 21 દિવસ થી ઘરની બહાર ના નિકડે.અને ઘર માં રહીને લોકડાઉન નુ નિયમો અનુસાર પાલન કરવું પડે છે.અને આ કારણે થી […]