વાયરલ વિડીઓ

એક સ્કૂલ ટીચર ૭ વર્ષમાં ૭ વાર ગર્ભવતી થઇ ગઈ હતી, તેનું કારણ જાણ્યું તો ઉડી ગયા બધાના હોશ

અત્યારે સામાન્ય રીતે ડોક્ટર એ બે બાળકોની વચ્ચે અત્યારે ૩ વર્ષનું અંતર એ રાખવાની સલાહ આપે છે પરંતુ અમે આજે તમને એક એવો કિસ્સો એ જણાવા જઈ રહ્યા છીએ કે જેને તમે સાંભળીને તમે ચોકી જશો. અને આ મામલો એ બિહારના એક ટીચરનો છે. અને આ ટીચર એ છેલ્લા ૭ વર્ષમાં ૭ વાર ગર્ભવતી થઇ […]