વાયરલ વિડીઓ

બોયફ્રેંડ ના કહેવાથી આંટી ડ્રગ્સ વેચતી હતી.જુવાન દેખાય તે માટે સ્પેશીયલ પાણી પીતી હતી.

ડ્રગ્સ વાળી આંટી મધ્યપ્રદેશ ના પોલીસ ની સામે આવીને વધારે ખુલાશો કર્યો હતો.અને પોલીસ ને કહ્યું કે તે બોયફ્રેડ ને કહેવાથી તે આ ધંધા માં આવી હતી.યુવાનો એ એડિકત બનાવવા માટે ‘કાજલ જૈન ઉર્ફ પ્રીતિ 24 ડીસેમ્બર સુધી પોલીસ ની રિમાન્ડ પર હતી.આ સોમવારે આ દિવસે ડીઆઇજી હરિયાણા ચારી મિશ્રા ને આરોપી  એ તેની સાથે […]