વાયરલ વિડીઓ

પતિ ગેરકાયદેસર સંબંધોમાં શંકાસ્પદ બને છે, અને ત્યારબાદ તેની પત્નીના ખાનગી ભાગમાં તાંબા ના તાર વડે ટાંકા લઇ લીધા હતા.

આ ઍક ઉતર પ્રદેશ ના રમપૂર શહેર માં જોવા મળ્યો હતો.આ વાત સાંભરીને તમે ચોકી જશો.આવું ઍક ઉદાહરણ છે જે તમે સાંભરીને ચોકી જશો. ઘટના રામપૂર જિલ્લા માં કોટવાલી  થાનાક્ષેત્ર ની છે.આ ઍક પતિ ને શખ હતો કે કે પોતાની પત્ની કોઈ બીજા સાથે શારીરિક સબંધ ના બાંધે.આ કારણે પતિ એ પત્ની ને ખૂબ મારી […]