વાયરલ વિડીઓ

ગૂગલ ની નોકરી છોડી ને શરૂ કરી સફાઈ આજે દેશ માં એટલો ફેમસ છે તો બધા લોકો નામ જાણે છે.

બદલતા સાથે યુવાનો ના વિચાર જ બદલાય છે જ્યાં એક વર્ષ એક મોટો યુવાન એક સિકયોર જોબ ની તલાશ કરે છે જ્યાં મોટી બીજી અને ચૈન્નઈ અરુણ ક્રુષ્ણ મુર્તિ એક સિકયોર જોબ છોડી ને નદીને અને જરનાઓ ને ના સાફ સફાઈના કામ માં જૂટે છે .તેમણે પોલુશન અને રોકવા ને લાગવાની કસમ લીધી હતી. આજના […]