ધાર્મિક લેખ

આજે સાવન મહિના નો છેલો શનિવાર છે.રાશિ પ્રમાણે આ કરો ખાસ ઉપાય તમને અર્ધ સદી થી આઝાદી.

ભગવાન શિવ નો પવિત્ર સાવન ચાલી રહ્યો છે.આજે પવિત્ર સાવન નો છેલો શનિવાર છે.સાથે એકાદશી શુભ યોગ છે.એમાં આજનો દિવસ મહત્વ નો છે.સાવન ના બધા દિવસ દિવસ સારા જ હોય છે.પણ શનિવારે ધન પ્રાપ્તિ માટે મહત્વનુ હોય છે.ધાર્મિક માન્યતાઓ ની આધારે ,સાવન ના શનિવારે ઉપાસના એ વર્ષ પછી શનિ ઉપસા ની આવ્શ્ક્યતા નથી.આમાં શનીદેવ ની […]