વાયરલ વિડીઓ

પોતાના જ ઘર ના બગીચા મા છોકરીએ પાડયા ફોટો, પછી ફોટોમા જે જોયું તે જોઈ બૂમો પાડવા લાગી

અમેરિકા નિવાસી સોફિયા પોતાનો નવો પેલેસ મેળવીને ખૂબ જ આનંદમાં આવી ગઈ. તેમ છતા તેને અફસોસ હતો કે તેની સહેલીઓ માત્ર તેનાથી દૂર થઈ ગયેલ. જે સમયે સોફિયાને એક નવો પેલેસ પ્રાપ્ત થયો ત્યારે તે તેની સહેલીને આ શાનદાર પેલેસ ની તસવીર બતાવવા ઇચ્છુક હતી. આ માટે તેણીએ તેની મા ને તસવીર લેવા જણાવ્યુ. સોફિયાની […]