ટ્વિંકલ ખન્નાએ તેમના બીજા બાળક પહેલા અક્ષય કુમાર માટે કઈ શરત રાખી હતી!

અભિનેતા અક્ષય કુમાર અને અભિનેત્રીમાંથી લેખક બનેલી ટ્વિંકલ ખન્નાએ 2001માં લગ્ન કર્યા હતા. તેઓએ 2002માં તેમના પ્રથમ સંતાનનું સ્વાગત કર્યું

Read more