વાયરલ વિડીઓ

રસ્તા માં ભીખ માંગનાર છોકરો પહોચીયો UK કૈમિબ્જ યુનિવર્સિટી ,નસીબ એ એક સુંદર વળાંક લીધો!

કહેવામા આવે છે કે આ કિસ્મત પોતાના ખેલતી જિંદગી રમત રમે છે.આ પરેસની થી પણ જોવા મળે છે.આવી રીતે તે આગળ આવીને ખૂબ મહેનત કરે છે.અને જલ્દી થી ચમકાવી શકે છે.કઈક એવું જ થયું છે એક ચૈનનઇ માં નિવાસી માં જાળવેલ ની સાથે આ કહાની ફિલ્મી કોઈ પણ ફિલ્મ માં સ્કીસ્ત થી ઓછું ન હતું.જયવેલ […]