ધાર્મિક લેખ

આજે અમે તમને જણાવીશું કે શ્રી કૃષ્ણએ મહાભારતના યુદ્ધ માટે કુરુક્ષેત્રની પસંદગી કેમ કરી? યુદ્ધની રણનીતિ પહેલેથી તૈયાર હતી

તે બધાને ખબર છે કે શ્રી કૃષ્ણે કુરુક્ષેત્રમાં અર્જુનને ગીતાનો ઉપદેશ આપ્યો હતો, જ્યાં મહાભારત યુદ્ધ થયું હતું. પરંતુ આજે પણ મહાભારત સાથે જોડાયેલા આવા ઘણા રહસ્યો છે, જેના વિશે બહુ ઓછા લોકો જાણે છે. આજે અમે આવા જ રહસ્યનો પર્દાફાશ કરવા જઈ રહ્યા છીએ અને તમને જણાવીશું કે મહાભારતનું યુદ્ધ કુરુક્ષેત્રમાં કેમ થયું, કેમ […]